Lokalita Robčice

Rok: 2022

Lokalita: Robčice

Zástavba štítem k ulici je pro tuto lokalitu charakteristická. Nevybočíme z tradice, ctíme genia loci...