Rekonstrukce usedlosti v Soběkurech

Rok: 2021

Lokalita: Soběkury

Návrh řeší rekonstrukci venkovské usedlosti z 19. století. 
Původní tvarosloví v největší možné míře zachováváme. Jižní strana domu nově získává štít pro širší možnost využití podkroví. Vysoká okna na jižní a východní straně jsou reakcí na dnešní požadavky bydlení avšak nikterak nenarušují venkovský ráz domu.