Javornická palírna 

Rok: 2013

Lokalita: Javornice

Spolupráce na projektech DUR, DSP a DPS pod vedením Architektonického atelieru ARKÁDA, spol. s r.o.