Rekonstrukce v Železné Rudě 

Rok: 2018

Lokalita: Železná Ruda

Tato studie řeší stavební úpravy rekreačního objektu v Železné Rudě. Údajně se jedná o nejstarší stavbu svého typu na  Železnorudsku. 
 
Svou architekturou velmi připomíná Volarský dům. Volarský dům reprezentuje u nás samostatný druh lidové formy Alpského domu, který se vztahuje pouze na město Volary a obec Dobrá. V 16. století přinesli kolonisté z tyrolský Alp na Šumavu svou tradiční lidovou architekturu v podobě domu, který má široké průčelí s pavlačí se zdobně vyřezávaným zábradlím, obytné a hospodářské prostory pod jednou širokou střechou. Usedlost bývá zcela roubená, nebo v přízemní části zbudovaná z kamene. Plochá nízká střecha usedlosti je sedlového typu, většinou pokryta štípaným šindelem a bývala zatěžkána kameny. Střecha přesahuje stěny domu a někdy bývá na vrcholu střechy věžička. Většinu těchto znaků má i náš dům.
 
Navrhované stavební úpravy jsou poměrně velkého rozsahu a neměly by narušit architekturu Alpského domu, ale naopak jí doplnit moderními prvky, které přispějí k pohodlí dnešního člověka.
 
stávající stav stávající stav
Archivní fotografie Archivní fotografie
Archivní fotografie Archivní fotografie
východní fasáda východní fasáda
jižní fasáda jižní fasáda
západní fasáda západní fasáda
severní fasáda severní fasáda