RD Pacov

Rok: 2017

Lokalita: Pacov u Říčan

Zadání: Návrh domu s přístupem do garáže a maximálním využitím zahrady

Návrh: Vzhledem k náplni domu a požadavkům investora bylo navrženo osazení domu na pozemku v jeho jihovýchodní části jako nejvhodnější řešení. Je tak dosaženo krátké příjezdové plochy do garáže, taktéž maximální využití zahrady, která je kryta domem a vytváří dostatečné soukromí. Otevřením klasického "L" půdorysu získáváme dostatek přímého oslunění a tedy i energetických přínosů v zimním období. Svažitý pozemek je vhodně využit pro vjezd do garáže v suterénu.

Fasádu tohoto minimalistického domu navrhujeme opatřit pouze třemi barvami, potažmo materiály. Pata domu, tedy jen nepatrná část odkrytého suterénu v jižní části pozemku, bude betonová. Přízemí bude obloženo antracitovými cementovláknitými deskami nebo latěmi ze sibiřského modřínu, patro bude v bílé omítce. Horizontální římsy oddělující jednotlivá podlaží budou tvořeny bílými cementovláknitými deskami.

Velká okna dodávají domu na lehkosti, transparentnosti a podtrhují minimalismus. Velkým přínosem je dostatek světla v interiéru a jeho propojení se soukromou částí zahrady. V létě je interiér chráněn proti přehřívání přesahem střechy, který zároveň kryje terasu. Naopak v zimě, kdy je slunce nízko, přesah střechy nebrání prostupu světla a tepla do interiéru.

Věříme, že dům poskytne jeho budoucím obyvatelům dostatek komfortu a radosti z bydlení.

Pohled z boční ulice Pohled z boční ulice
Pohled z jihozápadu Pohled z jihozápadu
Nadhled jižní Nadhled jižní