"SAUNA" Rakovník

Rok: 2017

Lokallita: Rakovník 

Tato hmotová studie objektu „SAUNA“ v Rakovníku hledá možnosti využití sportovního areálu s volejbalovými kurty. Návrh samozřejmě reaguje na požadavky investora a v neposlední řadě na potenciální oživení této městské lokality v návaznosti na budoucí obnovení stezky s přilehlým korytem Rakovnického potoka.

Stávající stav budovy a její využití jako ubytovna pro sociálně slabší nepřidává této lokalitě žádná pozitiva.
 
Hlavním záměrem investora je zkvalitnit sportovní zázemí, obnovit provoz sauny s možností rozšíření o malé fitness či wellness centrum s doplňkovými službami, renovovat a rozšířit prostory klubové restaurace (aktuálně by se jednalo o sportbar s venkovními terasami na východní i západní stranu s propojením na přilehlou stezku). Další prostory by měly sloužit ke komerčním službám a vrchní patra budou obsahovat luxusní apartmány s výhledem na centrum či přilehlý park.
K naplnění takového plánu se zvažuje přístavba a nástavba objektu, jež znázorňuje tento dokument.
Celková hmota objektu bude díky svému výraznému horizontálnímu členění působit nízkým dojmem. K tomu též přispívá řešení ustupujících pater s možností zelených střech.
 
Řešená lokalita nabízí velmi příznivou bezprostřední vazbu na veřejná prostranství po obou březích Rakovnického potoka, která jsou hojně využívána pro každodenní rekreaci obyvatel města pro procházky, běh, in-line, jízdu na kole. Lokalita je velmi dobře dostupná z centra města i ze všech obytných souborů ve městě a je tudy také vedena regionálně významná trasa Greenway Berounka – Střela generující potenciální návštěvníky a uživatele sportovních zařízení. Plánovaná rekonstrukce tedy bezesporu přispěje ke kvalitě bydlení v Rakovníku a bude mít pozitivní přínos pro své okolí.
 
původní stav původní stav
původní stav původní stav