Vila 16

Spolupráce na projektu pod vedením Architektonického atelieru ARKÁDA, spol. s r.o.

Rok: 2009 - 2012 (změna stavby před dokončením, projekt pro stavební povolení, prováděcí projekt; změna projektu pro územní rozhodnutí, nový projekt pro stavební povolení)

Lokalita: Vila je situována na jižním svahu v postupně budované vilové čtvrti nazývané Velká Skála. Pro tuto vilovou čtvrť byly vypracovány regulační a architektonické podmínky, které určují vzhled jednotlivých objektů. Jedná se o třípodlažní objekty s ustupujícím (třetím) podlažím a plochou střechou. Celkový vzhled vil je funkcionalistický. Výstavba vily byla zahájena v roce 2002 na základě stavebního povolení, stavba byla přerušena ve fázi hrubé stavby v roce 2003.

Zadání: Nový majitel chce vilu, kterou nabyl ve fázi hrubé stavby, dokončit se záměrem nemalé nástavby a přístavby. 

Návrh: Je definován nový program a tvar budovy, s využitím větší části již dokončených konstrukcí a s ohledem na soulad s okolní zástavbou.

 

původní stav původní stav
Vila v Troji | 2010 Vila v Troji | 2010