Dům převozníka

Rok:  2009

Lokalita:  Praha – Trojská kotlina (břeh Vlatvy v těsné blízkosti cyklostezky) 

Zadání: Součást Diplomové práce: Navrhnout objekt, kde bude převozník bydlet, kde bude "parkovat" lodě pro převážení lidí na druhý břeh Vltavy a zároveň objekt, který bude efektivně využit i k jinému účelu avšak k účelu jež bude souviset s lokalitou umístění. Při tom neopomenout fakt, že se jedná o zátopovou oblast.

Návrh: Umístění objektu v krajině vychází z tradice místa. Dříve zde v ohbí řeky stával malý objekt pokladny přívozu, který byl zničen povodní roku 2002. Návrh na tuto skutečnost poeticky reaguje tvarovým řešením objektu, jehož inspirací byl tvar vlny ve vzedmutém proudu a prozaicky umístěním obytného provozu nad zátopovou čáru. Jako konstrukční systém byla zvolena dřevostavba.

Dům převozníka | 2009 Dům převozníka | 2009