Pavilon člověka

Rok: 2009

Lokallita: Praha – Trojská kotlina (břeh Vlatvy v těsné blízkosti cyklostezky) 

Zadání: Součást Diplomové práce:  Úkolem bylo navrhnout nový vstupní objekt do Zoologické zahrady v Praze Troji – PAVILON ČLOVĚKA a objekt vybavenosti lodního přívozu do Podbaby – DŮM PŘEVOZNÍKA. Projekt měl zpracovat urbanisticko-architektonickou studii s vyřešením mezilehlé části pobřeží Vltavy.

Návrh: Hlavní myšlenkou při návrhu pavilonu člověka bylo vytvořit spíše průchod než bránu, spíše uvítání než kontrolu a zhmotnit bránu, která bude galerií a současně vstupem do ZOO. Celý objekt je průchozí galerie a spojuje cestu při břehu s cestou v zahradě – obě v různých výškových úrovních.

Interiér galerie a kavárny:  Do návrhu byla snaha vnést vzpomínku na stoletou vodu. Tu vyjadřuje zvlněná podsvícená polykarbonátová skořepina doprovázející schodiště. V následujícím prostoru vznikla galerie, nebo spíše multimediální prostor. Pro ladnost nenásilnost a lehkost vnímání celé kompozice je cesta ze všech stran lemována oblými tvary barrisolových folií. Jejich povrch osvětlují bodová světla umístěná po obvodu podlahy. Tu pokrývá hliníkový plech s profilací, který zvýrazňuje návštěvníkovu cestu za poznáním. Tento materiál je použit i na stupních schodiště do čajovny, která je v dalším patře. Je uvažováno pouze s podáváním kávy, čaje a lehkého občerstvení. Materiál baru "vystupujícího" z podlahy je umělý kámen corian. Prostor je osvětlen reflektory rozmístěnými na laně po obvodu okna. Na plastičnosti baru přidávají bodovky umístěné při jeho líci v podlaze

Ocenění: Projekt získal cenu Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT.

Pavilon člověka | 2009 Pavilon člověka | 2009