Rodinný dům "Hadovka"

Rok: 2015

Lokalita: Pozemek se nachází na okraji lesa v blízkosti bývalé myslivny Hadovka.

Zadání: Investor měl představu dispoziční náplně, chtěl použít dřevo a chce velké výhledy do zahrady.

Návrh: Architektonické řešení vychází z kontextu prostého tvarosloví okolní zástavby a z regulace územního plánu. Sedlová střecha bude kryta hliníkovou krytinou v antracitové barvě. Oba nízké trakty s plochou střechou budou opláštěny dřevěnými latěmi. Římsa bude v bílé barvě, ostatní fasáda domu je v šedivé barvě. Okna i vstupní dveře budou hliníková/plastová s antracitovým povrchem. Plochá střecha přízemní části bude pokryta bílým kačírkem. Veškeré klempířské prvky budou hliníkové s antracitovým povrchem.